velikost textu

Prevence hlasových poruch u začínajících učitelů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prevence hlasových poruch u začínajících učitelů
Název v angličtině:
Prevention of voice disorders of the beginning teachers
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Bc. Kamila Hrníčková
Vedoucí:
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Petr Kopečný, Ph.D.
Id práce:
188246
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (B7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (B SPPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hlas, prevence, hlasové poruchy, začínající učitelé, hlasový profesionál
Klíčová slova v angličtině:
voice, prevention, voice disorders, beginning teachers, vocal professional
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Kamila Hrníčková 2.03 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Bc. Kamila Hrníčková 406 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. 870 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Kopečný, Ph.D. 745 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. 154 kB