velikost textu

Židovská náboženská obec v Dobrušce v první polovině 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Židovská náboženská obec v Dobrušce v první polovině 20. století
Název v angličtině:
Jewish religion community in Dobruška in the first half of the 20th century
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jana Švadlenková
Vedoucí:
PhDr. Petr Koura, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Dušan Foltýn
Id práce:
188230
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Dějepis se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-D)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
židovská náboženská komunita, Dobruška, 1. polovina 20. století, druhá světová válka, holocaust
Klíčová slova v angličtině:
Jewish Religion Community, Dobruška, the first half od the 20th Century, Second World War, Holocaust
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Švadlenková 3.95 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Koura, Ph.D. 140 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Dušan Foltýn 936 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. 152 kB