velikost textu

Problémové chování u žáků se sociálním znevýhodněním na druhém stupni základní školy – případové studie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problémové chování u žáků se sociálním znevýhodněním na druhém stupni základní školy – případové studie
Název v angličtině:
Behavioural problems of pupils with socially disadvantage at higher primary education – case studies
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Kateřina Kozlová
Vedoucí:
Mgr. Zbyněk Němec, Ph.D.
Oponent:
doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Id práce:
188170
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-SPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sociální znevýhodnění, problémové chování, asistent pedagoga, jazyková a kulturní bariéra
Klíčová slova v angličtině:
social disadvantage, problematic behaviour, pedagogical assistant, language and cultural barrier
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kateřina Kozlová 583 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zbyněk Němec, Ph.D. 587 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. 1.17 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 154 kB