velikost textu

Žlutý zvuk Vasilije Kandinského: teoretická východiska a inscenační historie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Žlutý zvuk Vasilije Kandinského: teoretická východiska a inscenační historie
Název v angličtině:
Vassily Kandinsky’s The Yellow Sound: Theoretical Basis and History of Staging
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Prstková
Vedoucí:
Mgr. Petr Christov, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.
Id práce:
188138
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Divadelní věda (DV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vasilij Kandinskij|Žlutý zvuk|Gesamtkunstwerk|synestezie|syntéza|abstrakce|jevištní kompozice
Klíčová slova v angličtině:
Wassily Kandinsky|The Yellow Sound|Gesamtkunstwerk|synesthesia|synthesis|abstraction|stage composition
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá scénickou kompozicí Žlutý zvuk Vasilije Kandinského. Vychází z historického rámce almanachu Modrý jezdec stejnojmenné výtvarné skupiny, v němž kompozice vyšla a věnuje se analýze uměleckého tvaru, který v ní Kandinskij navrhnul. Následně se pokouším ukotvit Žlutý zvuk v teoretickém a historickém divadelním kontextu s přihlédnutím k jeho pověstné neinscenovatelnosti a problematice souborného uměleckého díla navazující na Gesamtkunstwerk Richarda Wagnera. Práce je příspěvkem k oživení tématu Kandinského divadelní tvorby v českém kontextu, v němž se o ní dosud psalo pouze sporadicky. Na základě vybraných dat z inscenační historie se dále pokouším ukázat, že Žlutý zvuk je text jak z teoretického, tak historického hlediska paradoxní, a tím příznačný pro celé 20. století. Klíčová slova Vasilij Kandinskij, Žlutý zvuk, Gesamtkunstwerk, synestezie, syntéza, abstrakce, jevištní kompozice
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis examines The Yellow Sound, an experimental theater piece originated by the Russian artist Wassily Kandinsky. Its historical context refers to The Blue Rider, a group of artists, and The Blue Rider Almanac, where The Yellow Sound was published for the first time. The aim of this thesis is to analyse the artistic form of this theater piece and contextualize it within the theoretical and historical theatrical context. While thinking about its reputation of an “unstageable” piece and synthetic work of art following Richard Wagner’s conception of Gesamtkunstwerk, this thesis is also a contribution to discussions about Kandinsky’s stage compositions in Czech environment, which have been quite rare. Based on representative facts from the staging history, it aims to prove that The Yellow Sound is a paradoxical text, both theoretically and historically, and thus symptomatic for the thinking about the whole 20th century. Keywords Wassily Kandinsky, The Yellow Sound, Gesamtkunstwerk, synesthesia, synthesis, abstraction, stage composition
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Prstková 800 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Prstková 122 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Prstková 90 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Christov, Ph.D. 134 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Barbara Topolová, Ph.D. 330 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB