velikost textu

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v učebním oboru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v učebním oboru
Název v angličtině:
Pupil with special educational needs in apprenticeship
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Charvátová
Vedoucí:
PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Daniela Lautnerová
Id práce:
188127
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (B U-PVOV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
asistent pedagoga, inkluzívní vzdělávání, případová studie, střední odborné učiliště
Klíčová slova v angličtině:
Assistant of pedagogue, inclusive education, case study, secondary vocational school
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Charvátová 275 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kateřina Charvátová 2.29 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. 441 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Daniela Lautnerová 334 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. 152 kB