velikost textu

Delikvence mladistvých z pohledu Městské policie s důrazem na prevenci.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Delikvence mladistvých z pohledu Městské policie s důrazem na prevenci.
Název v angličtině:
Delinquenci of generation of youth from the perspective of city police with a laying emphasis on the prevention.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Dagmar Salzmanová
Vedoucí:
doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Marie Mlčková, Ph.D.
Id práce:
188059
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (B7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (B SPPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
30. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Delikvence, kriminalita, mladiství, prevence, závislostní chování, městská policie, preventivní programy
Klíčová slova v angličtině:
Delinquent, criminality, adolescents, prevention, addiction behavior, the municipal police, preventive programs
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dagmar Salzmanová 2.28 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. 1.21 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. 1.1 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. 154 kB