velikost textu

Podpora rodin dětí se vzácným onemocněním

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podpora rodin dětí se vzácným onemocněním
Název v angličtině:
Supporting families of children with rare diseases
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Monika Bíbová
Vedoucí:
Mgr. Zbyněk Němec, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Id práce:
188026
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (B7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (B SPPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vzácné onemocnění, rodina, podpora, kvalita života
Klíčová slova v angličtině:
rare disease, family, support, quality of life
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Monika Bíbová 845 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zbyněk Němec, Ph.D. 1.21 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. 1.09 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. 154 kB