velikost textu

Volnočasové aktivity u žáků s poruchami pozornosti v období povinné školní docházky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Volnočasové aktivity u žáků s poruchami pozornosti v období povinné školní docházky
Název v angličtině:
Leisure time activities with students with attention deficity disorder during the compulsory school attendance
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lenka Kny
Vedoucí:
Mgr. Zbyněk Němec, Ph.D.
Oponent:
PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Id práce:
188022
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (B7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (B SPPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
1. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
poruchy pozornosti, hyperaktivita, impulzivita, volný čas, volnočasové aktivity, zájmy
Klíčová slova v angličtině:
attention deficit disorder, hyperactivity, impulsivity, free time, leisure activities, interests
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lenka Kny 875 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zbyněk Němec, Ph.D. 1.21 MB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Eva Marádová, CSc. 790 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. 154 kB