velikost textu

Spolupráce běžné základní školy s poradenskými a školskými zařízeními z pohledu výchovného poradce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Spolupráce běžné základní školy s poradenskými a školskými zařízeními z pohledu výchovného poradce
Název v angličtině:
COOPERATION OF PRIMARY OR SECONDARY SCHOOL WITH EDUCATIONAL CONSULTING INSTITUTIONS FRONT THE FOCAL POINT OF VIEW OF SCHOOL'S COUNSELOR
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Eva Sixtová
Vedoucí:
doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Marie Mlčková, Ph.D.
Id práce:
187985
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (B7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (B SPPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
30. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Výchovný poradce, etopedie, školská poradenská zařízení, žák s problémovým chováním
Klíčová slova v angličtině:
Counselor, etopedie, educational consulting organisations, problematic students
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eva Sixtová 927 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. 1.2 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. 1.1 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. 154 kB