velikost textu

Pohled žáků středních škol na problematiku poruch příjmu potravy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pohled žáků středních škol na problematiku poruch příjmu potravy
Název v angličtině:
The View of High School Students on the Issue of Eating Disorders
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Černá
Vedoucí:
PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Oponent:
Mgr. Marie Komorná
Id práce:
187968
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-SPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Adolescent, mentální anorexie, mentální bulimie, poruchy příjmu potravy, zdraví
Klíčová slova v angličtině:
Adolescent, anorexia nervosa, bulimia nervosa, eating disorders, health.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Černá 1021 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Eva Marádová, CSc. 1.81 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marie Komorná 311 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 154 kB