velikost textu

Světové digitální knihovny zpřístupňující středověké rukopisy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Světové digitální knihovny zpřístupňující středověké rukopisy
Název v angličtině:
World Digital Libraries for accessing medieval manuscripts
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Markéta Michálková
Vedoucí:
Mgr. Jindřich Marek, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.
Id práce:
187922
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (B7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Digital libraries|medieval manuscripts|International Image Interoperability Framework|středověké rukopisy|písemné památky|IIIF
Klíčová slova v angličtině:
Digital libraries|medieval manuscripts|International Image Interoperability Framework|manuscripts|IIIF
Abstrakt:
Světové digitální knihovny zpřístupňující středověké rukopisy Abstrakt: Cílem práce je popsat a srovnat 10 světových digitálních knihoven, které zpřístupňují středověké rukopisy. Na začátku práce budou zmapovány trendy ve zpřístupňování rukopisných památek. Pozornost bude věnována také aplikačnímu rozhraní IIIF (International Image Interoperability Framework) a možnostem jeho využití v digitálních knihovnách zaměřených na rukopisné památky. Digitální knihovny budou zkoumány a porovnány na základě checklistu. Otázky se zaměří na formáty bibliografických záznamů u rukopisů a obrázků, využití IIIF a zda jednotlivé digitální knihovny fungují také jako agregátory. Klíčová slova: Digital libraries, medieval manuscripts, International Image Interoperability Framework, středověké rukopisy, písemné památky, IIIF
Abstract v angličtině:
World digital libraries for accessing medieval manuscripts Abstract The aim of the thesis is to describe and compare 10 world digital libraries that make available medieval manuscripts. At the beginning of the work, the trends in accessing medieval manuscripts will be mapped. Attention will also be paid to the International Image Interoperability Framework (IIIF) and the possibilities of its use in digital libraries focused on medieval manuscripts. Digital libraries will be examined and compared on the basis of a checklist. Questions will focus on bibliographic records formats for manuscripts and images, the use of IIIF, and whether individual digital libraries also act as aggregators. Keywords: Digital libraries, medieval manuscripts, International Image Interoperability Framework, manuscripts, IIIF
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Markéta Michálková 1.12 MB
Stáhnout Příloha k práci Markéta Michálková 109 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Markéta Michálková 114 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Markéta Michálková 109 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jindřich Marek, Ph.D. 353 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D. 314 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc. 153 kB