velikost textu

Postoj laické a odborné veřejnosti k dentální hygieně v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postoj laické a odborné veřejnosti k dentální hygieně v České republice
Název v angličtině:
The attitude of non-professional and professional public to dental hygiene in the Czech Republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Eva Šafaříková
Vedoucí:
Mgr. Petra Křížová, DiS.
Oponent:
MDDr. Mgr. Aleš Leger
Id práce:
187846
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Stomatologická klinika (12-STOM)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Dentální hygienistka (BDH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eva Šafaříková 2.41 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petra Křížová, DiS. 215 kB
Stáhnout Posudek oponenta MDDr. Mgr. Aleš Leger 165 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Eva Gojišová 153 kB