velikost textu

Srovnání hygieny u frontálního úseku chrupu dolní a horní čelisti u pubescentů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srovnání hygieny u frontálního úseku chrupu dolní a horní čelisti u pubescentů
Název v angličtině:
The comparison of hygiene in the frontal section dentition of the lower and upper jaw of teenagers
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marie Hnilová
Vedoucí:
MUDr. Tomáš Hlaďo
Oponent:
MDDr. Mgr. Aleš Leger
Id práce:
187843
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Stomatologická klinika (12-STOM)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Dentální hygienistka (BDH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marie Hnilová 2.3 MB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Tomáš Hlaďo 170 kB
Stáhnout Posudek oponenta MDDr. Mgr. Aleš Leger 165 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Eva Gojišová 153 kB