velikost textu

Momentové tenzory největších jevů zemětřesné série v centrální Itálii z roku 2016

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Momentové tenzory největších jevů zemětřesné série v centrální Itálii z roku 2016
Název v angličtině:
Moment tensors of the largest events of the 2016 Central Italy earthquake sequence
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Martin Labuta
Vedoucí:
RNDr. František Gallovič, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Petra Adamová, Ph.D.
Konzultanti:
prof. RNDr. Jiří Zahradník, DrSc.
doc. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.
Id práce:
187829
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Program studia:
Geologie (N1201)
Obor studia:
Aplikovaná geologie (NAPLIKG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Název práce: Momentové tenzory největších jevů zemětřesné série v centrální Itálii z roku 2016 Autor: Martin Labuta Ústav: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. František Gallovič, Ph.D., Katedra geofyziky, Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta Abstrakt: Centrální Itálii zasáhla v roce 2016 zemětřesná série s největším zemětřesením o momentovém magnitudu Mw 6,5. 300 lidí zahynulo po prvním zemětřesení 24 srpna 2016 Mw 6,1 a město Amatrice utrpělo velké škody. S pomocí programu ISOLA jsou nalezeny nízkofrekvenční centroidy vybraných největších zemětřesení až do momentového magnituda Mw 4,5. Poté je provedeno prohledávání vícenásobnosti konečného zdroje daných zemětřeseních. Cílem této práce je nalezení iregularit na zlomových plochách. Tyto výsledky jsou poté porovnány s ostatními vědeckými pracemi a katalogy zemětřesení. Klíčová slova: zemětřesení, ISOLA, momentový tenzor, centroid
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Moment tensors of the largest events of the 2016 Central Italy earthquake sequence Author: Martin Labuta Department: Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysics Supervisor: doc. RNDr. František Gallovič, Ph.D., Department of Geophysics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University Abstract: Central Italy was stuck by an earthquake sequence in 2016, with the largest earthquake of moment magnitude Mw 6.5. 300 people have died after the first earthquake on August 24th, Mw 6.1 and the city Amatrice was heavily damaged. Utilizing the software ISOLA, the low-frequency centroids are found of selected earthquakes with Mw above 4.5. Using these results, the multiple point finite seismic sources are obtained in order to determine fault irregularities. Afterwards, there is a comparison of these results with other academic papers and earthquake catalogs. Keywords: earthquake, ISOLA, moment tensor, centroid
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Labuta 2.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Labuta 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Labuta 67 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. František Gallovič, Ph.D. 123 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Petra Adamová, Ph.D. 87 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Vratislav Blecha, CSc. 152 kB