velikost textu

Řízení před Mezinárodním trestním soudem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Řízení před Mezinárodním trestním soudem
Název v angličtině:
Procedure before the International Criminal Court
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Radka Linhartová, Ph.D.
Id práce:
187814
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
13. 4. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Práce obsahuje analýzu hlavního líčení v řízení před MTS ve vztahu k charakteristickým prvkům typickým pro kontinentální (inkviziční) a angloamerický (adversární) typ trestního procesu, které se v této procesní fázi řízení objevují. Hypotéza z úvodu práce, podle níž je hlavní líčení založeno převážně na charakteristických prvcích kontinentálního (inkvizičního) trestního procesu, byla ověřena, neboť předpisy upravující tuto procesní fázi v řízení před MTS obsahují spíše ustanovení typická pro tento typ trestního procesu. Součástí práce je rovněž případová studie historicky prvního hlavního líčení v řízení před MTS, v němž byl vynesen odsuzující rozsudek (řízení proti Thomasu Lubangovi), se zaměřením na procesní překážky této fáze řízení. V práci bylo zjištěno, že při řešení procesních komplikací v průběhu tohoto hlavního líčení byl zvolen způsob výkladu procesních institutů typický převážně pro kontinentální (inkviziční) typ trestního procesu.
Abstract v angličtině:
Abstract The paper analyses the trial before the International Criminal Court (ICC) in the light of theoretical models elaborated in the State traditions - the continental (inquisitorial) system and the Anglo-American (adversarial) system. Hypothesis from the beginning of this paper according to which the trial is predominantly based on features of the continental (inquisitorial) criminal procedure has been confirmed. Regulations comprise the trial procedure before the ICC contain mostly provisions typical for continental (inquisitorial) criminal procedure. The paper contain the case study of the first trial before the ICC (Thomas Lubanga case) with a view to procedural problems at this stage of the proceeding. The way of interpretation typical mainly for continental (inquisitorial) criminal procedure have been used as a solution of these problems.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Radka Linhartová, Ph.D. 4.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Radka Linhartová, Ph.D. 95 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Radka Linhartová, Ph.D. 4 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 379 kB