velikost textu

Děs a hrůza (ve výtvarném umění) a jak s ním naložit ve výtvarné výchově

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Děs a hrůza (ve výtvarném umění) a jak s ním naložit ve výtvarné výchově
Název v angličtině:
Dread and horror (in fine art) and how to process it at art education
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Markéta Stejskalová
Vedoucí:
ak. mal. Mgr. Martin Velíšek, Ph.D.
Oponent:
doc. ak. mal. Zdenek Hůla
Id práce:
187772
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (B VV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
24. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
děs, hrůza, strach, úzkost, emoce, výtvarné umění, výtvarná výchova
Klíčová slova v angličtině:
dread, horror, fear, distress, emotions, fine art, art education
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Stejskalová 16.87 MB
Stáhnout Posudek vedoucího ak. mal. Mgr. Martin Velíšek, Ph.D. 475 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. ak. mal. Zdenek Hůla 153 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. 153 kB