text size

Tělo jako plátno – barva na těle ve výtvarném umění a výtvarné výchově

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Tělo jako plátno – barva na těle ve výtvarném umění a výtvarné výchově
Titile (in english):
Body as a canvas – paint on the body in fine arts and art education
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Markéta Svobodová
Supervisor:
ak. mal. Mgr. Martin Velíšek, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Viktor Čech
Thesis Id:
187771
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Study programm:
Specialization in Education (B7507)
Study branch:
Art Education Oriented at Education (B VV)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
24/05/2018
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
tělo, barva, líčení, tetování, zdobení, bodypainting, výtvarné umění, výtvarná výchova
Keywords:
body, colour, makeup, tattoo, ornamentation, bodypainting, fine arts, art education
Abstract (in czech):
Bakalářská práce Tělo jako plátno – barva na těle ve výtvarném umění a výtvarné výchově Markéta Svobodová, duben 2018 ABSTRAKT Moje práce začíná mapováním proměny ideálu krásy a polemizací s tímto pojmem. Naznačuji historii líčení včetně technologického a sociálního pozadí tohoto fenoménu. Dále představuji vybraná díla z dějin výtvarného umění, kde hraje důležitou roli barva na těle nebo tváři. Poté formálně transformuji vybraná díla z dějin umění do podoby, v níž bude hlavním klíčovým komponentem lidské tělo a barva. Nakonec reflektuji zkoumané téma do výtvarných úloh, kde se věnuji především práci s portrétem.
Abstract:
Bachelor thesis Body as a canvas – paint on the body in fine arts and art education Markéta Svobodová, duben 2018 ABSTRACT My work begins with the mapping of the transformation of the ideal of beauty and the controversy with this concept. I describe the history of the makeup including the technological and social background of this phenomenon. I also introduce selected works from the history of fine arts, where color is important on the body or on the face. Then I formally transform selected works from art history into forms in which the human body and color will be the main key component. Finally, I reflect this topic into the art, where I focus mainly on portraiture.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Markéta Svobodová 6.02 MB
Download Attachment to the thesis Markéta Svobodová 36.99 MB
Download Abstract in czech Markéta Svobodová 194 kB
Download Abstract in english Markéta Svobodová 327 kB
Download Supervisor's review ak. mal. Mgr. Martin Velíšek, Ph.D. 457 kB
Download Opponent's review Mgr. Viktor Čech 62 kB
Download Defence's report prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. 153 kB