velikost textu

Tělo jako plátno – barva na těle ve výtvarném umění a výtvarné výchově

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tělo jako plátno – barva na těle ve výtvarném umění a výtvarné výchově
Název v angličtině:
Body as a canvas – paint on the body in fine arts and art education
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Markéta Svobodová
Vedoucí:
ak. mal. Mgr. Martin Velíšek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Viktor Čech
Id práce:
187771
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (B VV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
24. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
tělo, barva, líčení, tetování, zdobení, bodypainting, výtvarné umění, výtvarná výchova
Klíčová slova v angličtině:
body, colour, makeup, tattoo, ornamentation, bodypainting, fine arts, art education
Abstrakt:
Bakalářská práce Tělo jako plátno – barva na těle ve výtvarném umění a výtvarné výchově Markéta Svobodová, duben 2018 ABSTRAKT Moje práce začíná mapováním proměny ideálu krásy a polemizací s tímto pojmem. Naznačuji historii líčení včetně technologického a sociálního pozadí tohoto fenoménu. Dále představuji vybraná díla z dějin výtvarného umění, kde hraje důležitou roli barva na těle nebo tváři. Poté formálně transformuji vybraná díla z dějin umění do podoby, v níž bude hlavním klíčovým komponentem lidské tělo a barva. Nakonec reflektuji zkoumané téma do výtvarných úloh, kde se věnuji především práci s portrétem.
Abstract v angličtině:
Bachelor thesis Body as a canvas – paint on the body in fine arts and art education Markéta Svobodová, duben 2018 ABSTRACT My work begins with the mapping of the transformation of the ideal of beauty and the controversy with this concept. I describe the history of the makeup including the technological and social background of this phenomenon. I also introduce selected works from the history of fine arts, where color is important on the body or on the face. Then I formally transform selected works from art history into forms in which the human body and color will be the main key component. Finally, I reflect this topic into the art, where I focus mainly on portraiture.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Markéta Svobodová 6.02 MB
Stáhnout Příloha k práci Markéta Svobodová 36.99 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Markéta Svobodová 194 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Markéta Svobodová 327 kB
Stáhnout Posudek vedoucího ak. mal. Mgr. Martin Velíšek, Ph.D. 457 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Viktor Čech 62 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. 153 kB