velikost textu

Epidemiologické metody výzkumu kardiovaskulárních onemocnění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Epidemiologické metody výzkumu kardiovaskulárních onemocnění
Název v angličtině:
Epidemiological research methods in cardiovascular diseases
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
JUDr. Miroslav Špecián, CSc.
Vedoucí:
MUDr. Ondřej Auzký, Ph.D.
Oponent:
Doc. MUDr. Alexander Martin Čelko, CSc.
Id práce:
187744
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav epidemiologie a biostatistiky (12-EPID)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Veřejné zdravotnictví (BVZK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Souhrn Bakalářská práce se zaměřuje na epidemiologické metody výzkumu kardiovaskulárních onemocnění. Na pozadí tří vybraných kardiovaskulárních onemocnění (AIM, srdečního selhání a aterosklerózy) ukazuje jednotlivé typy (designy) studií, a to konkrétně: kazuistiku, sérii případů, studii případů a kontrol, průřezovou studii, kohortovou studii, kontrolovaný pokus a systematický přehled, resp. metaanalýzu. U každého z těchto uspořádání nabízí konkrétní příklad již uskutečněné studie. Dále pak práce přináší vymezení epidemiologických metod ve vztahu ke klinické medicíně a popis spojitosti mezi epidemiologií a evidence based medicine.
Abstract v angličtině:
Summary This bachelor paper focuses on the epidemiological methods in the research of cardiovascular diseases. Using 3 cardiovascular diagnosis (acute myocardial infarction, heart arrest and atherosclerosis) as a background, it illustrates individual research designs (types of studies), namely: case report, case series, case-control study, cross-sectional study, cohort study, randomized (controlled) trial and systematic review/metaanalysis. Each of these designs is illustrated by the specific example of a previously performed study. The paper also observes the features distinguishing epidemiological and clinical approaches to medicine and discusses the relation between epidemiology and evidence base medicine (EBM).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Miroslav Špecián, CSc. 2.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Miroslav Špecián, CSc. 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Miroslav Špecián, CSc. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Ondřej Auzký, Ph.D. 769 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. MUDr. Alexander Martin Čelko, CSc. 602 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. MUDr. Milena Černá, DrSc. 152 kB