velikost textu

Rozvoj komunikačních dovedností u dětí předškolního věku v přípravné třídě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozvoj komunikačních dovedností u dětí předškolního věku v přípravné třídě
Název v angličtině:
Development of communication skills of preschool aged children in preparatory class
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Barbora Bitomská
Vedoucí:
PhDr. Petr Kopečný, Ph.D.
Oponent:
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Id práce:
187709
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (B7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (B SPPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Předškolní věk, komunikační schopnost, jazyková rovina, komunikace, řeč, dítě, rozvoj, přípravná třída.
Klíčová slova v angličtině:
Preschool age, communication ability, linguistic level, communication, speech, child, development, preparatory class.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Bitomská 1.18 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Kopečný, Ph.D. 735 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. 866 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. 154 kB