velikost textu

Obsah mono a disacharidů ve slazených nápojích a jejich vliv na zdraví.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obsah mono a disacharidů ve slazených nápojích a jejich vliv na zdraví.
Název v angličtině:
Content of mono and disaccharides in soft drinks and their health impact.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Haurová
Vedoucí:
Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D.
Oponent:
doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.
Id práce:
187679
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav hygieny (12-HYG)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Veřejné zdravotnictví (BVZK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
slazené nápoje, sacharidy, glukóza, fruktóza, sacharóza, zdraví, metabolismus
Klíčová slova v angličtině:
soft drinks, carbohydrates, glucose, fructose, sacharose, health, metabolism
Abstrakt:
Souhrn Sacharidy tvoří neodmyslitelnou součást lidské potravy. Rozlišujeme je podle délky, využitelnosti, glykemické odezvy a chuti. Cukry najdeme především ve slazených nápojích a průmyslově zpracovaných potravinách. Konzumace prázdných kalorií v podobě slazených nápojů vede k překračování doporučené denní dávky jak cukrů, tak celkového energetického příjmu. To má negativní vliv na vznik mnoha civilizačních chorob jako je obezita, diabetes mellitus 2. typu, zubní kaz či deprese. Omezení příjmu slazených nápojů a průmyslově zpracovaných potravin, dodržování zásad zdravé výživy a dostatek pohybu pomáhá těmto chorobám předcházet.
Abstract v angličtině:
Summary Carbohydrates are an integral part of human diet. We distinguish them according to their length, usability, glycemic respond and taste. Sugars are mainly found in sweetened beverages and processed food. Consuming empty calories in the form of sugar sweetened drinks leads to the recommended daily allowance of sugars and total energy intake is being exceeded. It has negative impact on risk of civilization diseases like obesity, type 2 diabetes mellitus, dental carries and depression. Limiting the intake of sweetened beverages and industrial processed foods, principles of healthy diet and enough of exercise helps to prevent these diseases.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Haurová 1.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Haurová 217 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Haurová 215 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. 500 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. 498 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. 152 kB