velikost textu

Mechanické vlastnosti a mikrostruktura ultrajemnozrnných hořčíkových slitin s obsahem neodymu a zinku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mechanické vlastnosti a mikrostruktura ultrajemnozrnných hořčíkových slitin s obsahem neodymu a zinku
Název v angličtině:
Mechanical properties and microstructure of ultrafine-grained magnesium alloys containg neodymium and zinc
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Stanislav Šašek
Vedoucí:
RNDr. Jitka Stráská
Oponent:
RNDr. Tomáš Krajňák, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Peter Minárik, Ph.D.
Id práce:
187653
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Program studia:
Fyzika (B1701)
Obor studia:
Obecná fyzika (FOF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
25. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ultrajemnozrnné materiály, hořčíkové slitiny, mechanické vlastnosti, mikrostruktura
Klíčová slova v angličtině:
Ultrafine-grained materials, magnesium alloys, mechanical properties, microstructure
Abstrakt:
V této bakalářské práci byly zkoumány dvě hořčíkové slitiny obsahující ne- odym a zinek (Mg-5Nd-1Zn a Mg-1Nd-1Zn). Experimentální materiál byl zpra- cován metodou intenzivní plastické deformace - metodou ECAP. Vliv na mik- rostrukturu původně extrudovaného, resp. litého stavu byl zkoumán světelnou mikroskopií, transmisní elektronovou mikroskopií a skenovací elektronovou mi- kroskopií včetně difrakce zpětně odražených elektronů. Vlivem osmi průchodů metodou ECAP došlo k výraznému zjemnění zrna u obou zkoumaných slitin a bylo dosaženo ultrajemnozrnné mikrostruktury. Vliv změny mikrostruktury na mechanické vlastnosti byl zkoumán pomocí tlakových zkoušek a měření mikro- tvrdosti. Zjemnění zrna mělo velký vliv na všechny zkoumané parametry, včetně meze kluzu σ0,2, meze pevnosti σP i mikrotvrdosti. 1
Abstract v angličtině:
Two experimental magnesium alloys containing neodymium and zinc (Mg- 5Nd-1Zn and Mg-1Nd-1Zn) were processed by severe plastic deformation (SPD) method - equal channel angular pressing (ECAP). The influence of the processing on the microstructure was studied by light optical microscopy (LOM), transmis- sion electron microscopy (TEM) and also scanning electron microscopy (SEM) including electron backscatter diffraction (EBSD). A significant grain refinement was observed after the final stage of ECAP in both alloys resulting in homogenous ultra-fine grained condition. Microstructure development had a significant influ- ence on mechanical properties which were investigated by microhardness measu- rements and compression deformation tests. Both the yield compression strength σ0,2 and the microhadness significantly increased compared to the extruded/as- cast counterparts. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Stanislav Šašek 19.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Stanislav Šašek 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Stanislav Šašek 70 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jitka Stráská 218 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Tomáš Krajňák, Ph.D. 126 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. 152 kB