velikost textu

Na druhém konci světa. Japonské dřevořezy, jejich kořeny a odlišnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Na druhém konci světa. Japonské dřevořezy, jejich kořeny a odlišnosti
Název v angličtině:
On the other side of the world. Japanese woodcut, its roots and differences
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Eliška Vondrušková
Vedoucí:
PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.
Id práce:
187648
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (B VV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Japonsko, vizuální kultura, dřevořez, deskotisk, Ukiyo-e
Klíčová slova v angličtině:
Japan, visual culture, woodcut, woodblock print, Ukiyo-e
Abstrakt:
KLÍČOVÁ SLOVA Japonsko, vizuální kultura, dřevořez, deskotisk, Ukiyo-e ANOTACE Studentka během svého studijního pobytu v Japonsku bude sbírat a analyzovat prvky vizuální komunikace a kultury zaměřené na japonský dřevořez Ukiyo-e. Prostuduje odpovídající odbornou literaturu se zaměřením na japonský dřevořez a pokusí se formulovat svou zkušenost s pohledem evropskýma očima. Bude vycházet z vlastních poznatků a z poznatků načerpaných z odborné literatury a otevře prostor k porovnání japonské vizuální kultury s evropskou vizuální kulturou. V didaktické části se studentka bude zabývat návrhem výukových výtvarných etud vycházejících ze specifik výtvarného japonského projevu v oblasti Ukiyo-e. V autorské části se studentka zaměří na aplikaci japonských specifik ve výtvarném projevu v oblasti Ukiyo-e a na svojí tvorbu.
Abstract v angličtině:
KEY WORDS Japan, visual culture, woodcut, woodblock print, Ukiyo-e ANOTATION During her stay in Japan, the student will gather and analyze aspects of visual communication and culture focusig on Japanese woodcut technique Ukiyo-e. She will study appropriate specialized literature on the subject of Japanese woodcut and try to formulate her experience based on her european views. She will use her own knowledge as well as the knowledge gained from the specialized literature and provide space for the comparison of Japanese and European visual culture. In the didactic part, the student will deal with the project of educational art exercise based on specifics of the Japanese art language of Ukiyo-e. In the author´s part, the student will focus on application of Japanese specifics of Ukiyo-e art language on her work.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eliška Vondrušková 6.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eliška Vondrušková 115 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eliška Vondrušková 114 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D. 114 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D. 277 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby ak. mal. Mgr. Martin Velíšek, Ph.D. 154 kB