velikost textu

Principy recyklace a jejich uplatnění ve výtvarné výchově

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Principy recyklace a jejich uplatnění ve výtvarné výchově
Název v angličtině:
Application of the recycling principles in Art Education
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Gabriela Drymlová
Vedoucí:
doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D.
Oponent:
Mgr. MgA. Sylva Francová
Id práce:
187548
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (B VV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
recyklace, recyklované materiály, odpad, DIY, kniha, papír, výtvarná výchova
Klíčová slova v angličtině:
recycling, recycled materials, waste, DIY, book, paper, art education
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Gabriela Drymlová 6.3 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D. 516 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. MgA. Sylva Francová 44 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby ak. mal. Mgr. Martin Velíšek, Ph.D. 154 kB