velikost textu

Žánr dětské omalovánky a jeho uplatnění ve výtvarné výchově

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Žánr dětské omalovánky a jeho uplatnění ve výtvarné výchově
Název v angličtině:
Genre of children's coloring books and its application in art education
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Markéta Stránská
Vedoucí:
doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D.
Oponent:
doc. ak. mal. Ivan Špirk
Id práce:
187542
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (B VV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
24. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
omalovánka, výtvarná tvořivost, linky, křivky a plochy, rozvoj myšlení, rozvoj zrakového vnímání, obrazový detail, barva
Klíčová slova v angličtině:
coloring book, lines, curves and surfaces, artistic creativity, cognitive development, development of visual perception, image detail, color
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Markéta Stránská 28.46 MB
Stáhnout Příloha k práci Markéta Stránská 681.78 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D. 516 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. ak. mal. Ivan Špirk 186 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. 153 kB