velikost textu

Postoj mladistvých k prevenci návykových látek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postoj mladistvých k prevenci návykových látek
Název v angličtině:
Attitude of adolescents to prevent substance abuse
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Slavíková, DiS.
Vedoucí:
prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
Id práce:
187449
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Pedagogika — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (B PG-VZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
prevence, alkohol, drogy, mladistvý, rizikové chování, význam prevence
Klíčová slova v angličtině:
prevention, alcohol, drugs, adolescent, risk behaviour, sense of prevention
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Slavíková, DiS. 700 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. 313 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 415 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 152 kB