velikost textu

Optimalizace podmínek atomizace hydridů bismutu, olova a cínu pro účely vývoje atomizátorů hydridů.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Optimalizace podmínek atomizace hydridů bismutu, olova a cínu pro účely vývoje atomizátorů hydridů.
Název v angličtině:
Optimization of atomization conditions for bismut, lead and tellurium hydrides for development of hydride atomizers.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Barbora Štádlerová
Vedoucí:
RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
Oponent:
Ing. Věra Spěváčková, CSc.
Konzultant:
RNDr. Milan Svoboda, Ph.D.
Id práce:
187431
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Analytická chemie (NANALD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Generování hydridů, atomizace, atomová absorpční spektrometrie, atomová fluorescenční spektrometrie;
Klíčová slova v angličtině:
Hydride generation, atomization, atomic absorption spectrometry, atomic fluorescence spektrometry;
Abstrakt:
čá názvem Atomizátory hydridů pro atomovou absorpční a atomovou fluorescenční spektrometrii (GA ČR řešitel: prof. RNDr. Jiří Dědina, CSc. DSc. hydridů a distribucí volných atomů a vodíkových radikálů v různých typech atomizátorů. Příspěvkem této práce je optimalizace podmínek atomizace hydridů s využitím atomové absorpční spektrometrie ve spojení s generováním hydridů. optimalizovány pro tři různé hydridy ismutan, plumban a stannan a pro tři různé atomizátory b ultiatomizátor, difuzní plamen a „flame hield“ atomizátor. m s Pro všechny studované analyty a s použitím všech tří atomizátorů průtoky plynů. Po nalezení optimálních podmínek byla vždy zjištěna kalibrační závislost a základní analytické charakteristiky jako je citlivost, LOD a LOQ, díky kterým je možné atomizátory mezi sebou porovnat. MDF a FIGS se využívají především atomovou fluorescenční spektrometrií a při použití AAS jako detektoru ve srovnání MMQTA poskytují nižší citlivost a vyšší detekční limity. Pomocí výluhů MDF a FIGS byla zjištěna míra a místo záchytu analytu použitím iridia jako permanentního modifikátoru. Bylo zjištěno, že ve FIGS je záchyt prakticky nulový pro všechny analyty na rozdíl od MDF, kde ztráty dosahovaly přibližně od 1
Abstract v angličtině:
Abstract This Master thesis is a part of a project: Hydride atomizers for atomic absorption and atomic fluorescence spectrometry - new horizons (GA ČR, P206/17-04329S, principal investigator: prof. RNDr. Jiří Dědina, CSc. DSc.) of which the general target is to make a leap towards the ideal hydride atomizer by optimization of atomization based on the knowledge of the distribution of free atoms and hydrogen radicals inside the atomizers. This thesis contributes to the project by optimizing the atomization parameters for atomic absorption spectrometry with hydride generation. The atomization parameters were optimized for three different types of atomizers - multiatomizer, diffusion flame and „flame-in-gas-shield“ atomizer using three different analytes - bismuth, lead and tin. Optimal atomization parameters were found for each of the atomizer and each of the analyte - carrier gas flow and flow of other gases if needed for the analysis. Calibration curves and analytical figures of merit such as sensitivity, LOD and LOQ were estimated. Final comparison is based on the data obtained from calibration curves. MDF and FIGS atomizers are mostly used with AFS detection and they provide lower sensitivity and higher detection limits with AAS detection in comparison with MMQTA. Since the analytes are known to trap inside MDF and FIGS atomizer, an experiment defining the place and the approximate extent of trapping was performed. Determination of the amount of analyte trapped was performed by GF-AAS using iridium as a permanent matrix modifier. Trapping of the analyte was found to be severalfold more significant in MDF than in FIGS atomizer.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Štádlerová 752 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Štádlerová 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Štádlerová 36 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. 57 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Věra Spěváčková, CSc. 413 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc. 154 kB