velikost textu

Vylití Ducha svatého: Joelovo proroctví ve Skutcích apoštolských

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vylití Ducha svatého: Joelovo proroctví ve Skutcích apoštolských
Název v angličtině:
The Outpouring Of The Holy Spirit: Joel's Prophecy In Acts Of Apostles
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Macurová
Vedoucí:
Mgr. Josef Kružík, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Filip Horáček
Id práce:
187424
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Macurová 776 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Josef Kružík, Ph.D. 186 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Filip Horáček 201 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Josef Kružík, Ph.D. 152 kB