velikost textu

Médea ve francouzském dramatu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Médea ve francouzském dramatu
Název v angličtině:
Medea in French drama
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Soukup
Vedoucí:
PhDr. Renáta Listíková, Dr.
Oponent:
PhDr. Catherine Ébert-Zeminová, Ph.D.
Id práce:
187398
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Dějepis se zaměřením na vzdělávání — Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (B D-FJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pierre Corneille, Médea, tragédie, klasicismus, Seneka, Eurípidés
Klíčová slova v angličtině:
Pierre Corneille, Medea, tragedy, classicism, Seneca the Younger, Euripides
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Soukup 598 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Renáta Listíková, Dr. 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Catherine Ébert-Zeminová, Ph.D. 147 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Catherine Ébert-Zeminová, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Errata Bc. Jan Soukup 601 kB