velikost textu

Možnosti a meze využití interaktivních elektronických výukových materiálů ve výuce na 1. stupni ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti a meze využití interaktivních elektronických výukových materiálů ve výuce na 1. stupni ZŠ
Název v angličtině:
Possibilities and limits of using interactive electronic learning materials in primary schools
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Veronika Rusová
Vedoucí:
PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Klára Horáčková
Id práce:
187392
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
interaktivní elektronický výukový materiál, elektronická učebnice, výukové programy, flexibooks, primární škola, výuka na 1. stupni základní školy, učební materiály, cíl výuky
Klíčová slova v angličtině:
interactive electronic learning materials, electronic study book, learning programs, flexibooks, primary/elementary school, teaching in primary education, learning materials, pedagogical aims
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem práce je analyzovat a shrnout dosavadní poznatky a názory učitelů týkající se interaktivních elektronických výukových materiálů, jejich zdrojů a následného využití ve výuce na 1. stupni základní školy. Teoretická část prezentuje zdroje a možnosti využití interaktivního výukového materiálu ve výuce na 1. stupni základní školy. Zároveň se zabývá samotným pojmem interaktivní výukový materiál a implementací moderních technologií do vzdělávání. Výzkumná část analyzuje názory učitelů týkající se obsahu pojmu interaktivní výukový materiál a výzvy, které v jeho používání vidí. Dále je zde doloženo reálné využití interaktivního výukového materiálu v rámci různých předmětů na 1. stupni ZŠ. V závěrečné části jsou konfrontovány teoretické poznatky se zkušenostmi z praxe. Zároveň jsou zde uvedeny vlastní přípravy vyučovacích hodin vybraných předmětů na 1. stupni základní školy, ve kterých se s interaktivním výukovým materiálem pracuje.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of this thesis is to analyse and provide a summary of the existing knowledge and teachers’ attitudes regarding the usage and sources of interactive electronic learning materials in primary schools. Furthermore, the thesis compares the theory with real-life experience. The theoretical part introduces the current sources and possibilities of the use of interactive electronic learning materials in primary schools. Moreover, it defines the interactive electronic learning materials and the implementation of modern technologies in education. The research part analyses the opinions of the teachers and the challenges they perceive in the incorporation of interactive electronic learning materials into their teaching. Furthermore, it supports the theory with the practical application of interactive electronic learning materials in various primary school subjects. The concluding part confronts the theoretical knowledge with the practical experience. At the same time, it introduces some of the author’s examples of activities using interactive electronic learning materials which can be used during elementary school classes.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Rusová 1.31 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Veronika Rusová 896 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Rusová 111 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Rusová 107 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. 327 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Klára Horáčková 401 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 153 kB