velikost textu

Evaluace přírodních ohrožení z GLOFs v pohoří Cordillera Huayhuash

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Evaluace přírodních ohrožení z GLOFs v pohoří Cordillera Huayhuash
Název v angličtině:
Hazard evaluation from GLOFs in the Cordillera Huayhuash
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jan Baťka
Vedoucí:
doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
Oponent:
RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D.
Id práce:
187347
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Učitelství geografie pro střední školy — Učitelství matematiky (UNZM15)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Povodně z průvalů ledovcových jezer, přírodní ohrožení, geomorfologie, inventarizace jezer, Peru
Klíčová slova v angličtině:
Glacial Lake Outburst Floods, Natural Hazards, Geomorphology, Lake Inventory, Peru
Abstrakt:
Evaluace přírodních ohrožení z GLOFs v pohoří Cordillera Huayhuash Abstrakt: Proglaciální jezera procházejí ve vysokohorských oblastech v souvislosti s probíhajícími klimatickými změnami dynamickým vývojem. Ve většina světových pohoří již proběhl výzkum zabývající se ohrožením, které tato jezera mohou představovat. Peruánská Cordillera Huayhuash však zatím stála mimo zájem vědců. Autor této práce nejprve vytvořil a vyhodnotil inventarizaci ledovcových jezer v daném pohoří a následně vyhodnotil vybraná jezera z pohledu ohrožení GLOF. V diskuzi jsou výsledky porovnány s dalšími světovými pohořími, díky čemuž je možné učinit podstatné závěry. Většina charakteristik jezer v pohoří Huayhuash je ovlivněna lokálním specifickým faktorem - fluviální erozí, která probíhala od posledního glaciálního maxima. Nicméně obecné principy, jako například statistické rozdělení jezer podle jejich elevace, které platí i pro další porovnávaná pohoří, jsou zde stále identifikovatelné. Jezera tohoto pohoří obecně představují pouze nízké či dokonce žádné ohrožení z GLOF, výjimku tvoří pouze případy jezer v přímém kontaktu s ledovcem a také sekvence plošně rozsáhlých jezer, které byly podrobněji analyzovány. Klíčová slova: geomorfologie, GLOF, inventarizace jezer, přírodní ohrožení, Peru
Abstract v angličtině:
Hazard evaluation from GLOFs in the Cordillera Huayhuash Abstract: Proglacial lakes in high-mountain regions recently experienced dynamic development related to the ongoing climatic changes. Most of the mountain ranges were widely studied with respect to hazards posed by proglacial lakes. However, the Peruvian Cordillera Huayhuash was omitted by any research of this type so far. In this thesis first, the author develops and assesses the inventory of glacial lakes in the Cordillera Huayhuash, and second, evaluates the hazard from GLOFs. After a thorough discussion and comparison to other world's major mountain ranges, significant conclusions are made. Most of the characteristics of the lakes in the Cordillera Huayhuash are influenced by a local factor - fluvial erosion that has occurred since the last glacial maximum. Nevertheless, general principles such as the statistical distribution of lakes according to their elevation that are valid to other compared regions may still be identified based on the data. Lakes of the Cordillera Huayhuash generally pose minor or even no GLOF hazard, the few exceptions were further analyzed in detail. Key words: geomorphology, GLOF, lake inventory, natural hazards, Peru
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Baťka 6.34 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jan Baťka 27.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Baťka 351 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Baťka 183 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc. 240 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D. 36 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. 153 kB