velikost textu

Manipulation through Evaluative Voting in the State Cinematography Fund

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Manipulation through Evaluative Voting in the State Cinematography Fund
Název v češtině:
strategického hlasování ve Státním fondu kinematografie
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Petr Pham
Vedoucí:
PhDr. Martin Gregor, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Tomáš Adam
Id práce:
187345
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce je analýza způsobu hlasování Rady Státního fondu kinematografie, která je zodpovědná za přerozdělování veřejných dotací ve filmovém průmyslu. Jsou zde použity výsledky výzev o podporu kinematografie za období 2013-2017. Pomocí logistické regrese je odhadnuta pravděpodobnost úspěchu projektu v takových výzvách. Potenciální rozsah manipulace mezi členy Rady je analyzován přístupem z teorie her, kdy voliči mylně informují o svých skutečných preferencích. Výsledky této práce odpovídají literatuře zabývající se teorií sociální volby a naznačují velikou náchylnost k manipulaci v takto malém výboru.
Abstract v angličtině:
Abstract The goal of this thesis is to examine the use of evaluative voting in the Board of the Cinematography Fund, which is responsible for the public subsidies in the film industry. A dataset covering results of calls for support in the period of 2013–2017 is used. A logistic regression model is constructed to assess the probability to succeed in such a call. Potential extent of manipulation among members of the Board is analysed with game theoretic approach, where agents misreport their true preferences. The results of this thesis are in line with the literature on social choice theory and suggest a great susceptibility to exploitation in the committee.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petr Pham 1.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petr Pham 76 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petr Pham 74 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Martin Gregor, Ph.D. 327 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tomáš Adam 1.7 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 152 kB