velikost textu

Cestovní ruch na Šumavě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Cestovní ruch na Šumavě
Název v angličtině:
Tourism in the Šumava Mountains
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lenka Lišková
Vedoucí:
RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jan Kopp, Ph.D.
Id práce:
187340
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Krajina a společnost (NKRAS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Klíčová slova: Národní park Šumava, udržitelnost cestovního ruchu, průvodcovská činnost, návštěvnická centra Předložená práce je zaměřena na aktivity, které nabízí Národní park Šumava svým turistům. V teoretické části se vymezuje vybrané území. Další součástí je rozbor některých důležitých pojmů k dané problematice. Jedním z klíčových pojmů je udržitelnost cestovního ruchu. Praktická část představuje vybrané aktivity, které určil terénní výzkum. Hlavními body jsou návštěvnická centra, průvodcovská činnost či nouzová nocoviště. Výsledky jsou založeny na statistických datech NP Šumava, terénním výzkumu a dotazování návštěvníků i obyvatel Šumavy. Práce obsahuje expertní rozhovory členů Národního parku Šumava.
Abstract v angličtině:
Abstract Key words: National park Šumava, sustainability of tourism, guide activities, visitor centers The presented thesis is focused on activities offered by the National Park Šumava to its tourists. The chosen area is specified in the theoretical part. This part also deals with important related to terms on the issue. One of the significant concept is sustainability of tourism. The selected activities are presented in the practical part of this thesis. They were determined by the field research. The main points are visitor centers, guide activities or temporary overnight camp sites. The results are based on statistical data of the National Park Šumava, field research and questioning of visitors and residents of the Šumava Mountains. The whole practical part is accompanied by the professional opinion of members of the National park Šumava.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lenka Lišková 6.21 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lenka Lišková 2.8 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lenka Lišková 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lenka Lišková 51 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Dana Fialová, Ph.D. 179 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jan Kopp, Ph.D. 339 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Václav Treml, Ph.D. 152 kB