velikost textu

Politicko-geografická analýza postavení islamistických stran v Egyptě a Tunisku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Politicko-geografická analýza postavení islamistických stran v Egyptě a Tunisku
Název v angličtině:
Politico-geographical analysis of position of the Islamist parties in Egypt and Tunisia
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Antonín Jelínek
Vedoucí:
RNDr. Libor Jelen, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Karel Černý, Ph.D.
Id práce:
187257
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Regionální a politická geografie (NRPGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Islamismus, Egypt, Tunisko, Arabské jaro, Muslimské bratrstvo, Hnutí obnovy, teorie konfliktních linií
Klíčová slova v angličtině:
Islamism, Egypt, Tunisia, Arab Spring, Muslim Brotherhood, Ennahda Movement, Cleavage theory
Abstrakt:
Abstrakt Islamistická hnutí působí napříč celým regionem severní Afriky a Blízkého východu. Mateřskou a zároveň nejvýraznější organizací se stalo Muslimské bratrstvo, jehož myšlenky se rychle rozšířily i do okolních zemí. Byť jsou jednotlivá hnutí v různých zemích odlišná, tak mají jeden společný atribut, a tím je počátek jejich činnosti ve sociální sféře, kde se věnovala charitativním aktivitám. Teprve později vstoupila na politickou scénu. Hlavním cílem diplomové práce je porovnat činnost a úspěšnost Muslimského bratrstva (Strany svobody a spravedlnosti) v Egyptě a Hnutí islámského odporu (Strana obnovy) v Tunisku v rámci tamějších politických systémů. Práce se také snaží ověřit platnost teorie konfliktních linií a nalézt nejvhodnější linii, na jejímž základě se dělí elektorát islamistických stran v obou dvou porovnávaných zemích. Významný zlom v činnosti islamistických hnutí znamenaly události Arabského jara, kdy krátce po nich v obou dvou zemích vyhrála parlamentní volby. V Egyptě měla však politická participace Muslimského bratrstva krátkého trvání. Nyní působí v ilegalitě a nachází se ve stavu hluboké deprese. Oproti tomu v Tunisku se Straně obnovy dařilo více a stala se plnohodnotnou součástí politického systému. Klíčová slova: Islamismus, Egypt, Tunisko, Arabské jaro, Muslimské bratrstvo, Hnutí obnovy, teorie konfliktních linií
Abstract v angličtině:
Abstract The Islamist movements operate in all the countries of the Middle East and North Africa region. The mother organization, which is also best-known among the movements, is the Muslim Brotherhood in Egypt, whose ideas spread quickly into other countries in the region. Although the Islamist movements are ideologically different, they have one similar attribute – focus on various social issues as well as the fact that they originally profiled as charity organizations and they have only recently entered the political scene. The main goal of this diploma thesis is to analyze and compare the activities and achievements of the Muslim Brotherhood (The Freedom and Justice party) and The Movement of Islamic Tendency (The Ennadhda party) within the political systems in Egypt and Tunisia. The thesis also aims at verifying explanatory cleavage of Islamist electorate based on the cleavage theory within Egypt and Tunisia. The biggest success of the Islamist movements so far meant the changes after the Arab Spring. Following this event the Islamist movements won the first free parliamentary election in both countries. However, the political activities of the Muslim Brotherhood did not last so long in Egypt - nowadays the movement exists only illegally and it has been in a difficult position. On the contrary, the Ennadhda party in Tunisia is more successfull than its Egyptian counterpart and it has become a regular part of the political system there. Keywords: Islamism, Egypt, Tunisia, Arab Spring, Muslim Brotherhood, Ennahda Movement, Cleavage theory
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Antonín Jelínek 3.82 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Antonín Jelínek 101 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Antonín Jelínek 75 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Libor Jelen, Ph.D. 359 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Karel Černý, Ph.D. 296 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Errata Bc. Antonín Jelínek 146 kB