velikost textu

Malba a animovaný film v souvislosti s výtvarnou výchovou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Malba a animovaný film v souvislosti s výtvarnou výchovou
Název v angličtině:
Painting and animation in art education
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Zuzana Kocourková
Vedoucí:
Mgr. Linda Arbanová, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D.
Id práce:
187199
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (B VV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
malovaná animace, netradiční postupy, materiálová animace, animovaný experiment
Klíčová slova v angličtině:
painted animation, experimental animation, material animation, unusual animation
Abstrakt:
Bakalářská práce Malba a animovaný film v souvislosti s výtvarnou výchovou Zuzana Kocourková, duben 2018 ABSTRAKT Bakalářská práce se zaměřuje na propojení malby a animovaného filmu. V teoretické části rozebírá přístupy a způsoby využití barevné hmoty v malbě a v klasické i experimentální animaci. Srovnává přístup k mabě v animaci a ve volné výtvarné tvorbě. Mapuje historii malby a hraničních přístupů v animovaném filmu. V didaktické části předkládá způsoby, jakými se dá ve výtvarné výchově propojit výuka malby s tvorbou animace. V praktické části je pak popisována realizace autorské animace experimentální metodou.
Abstract v angličtině:
Bachelor thesis Painting and animation in art education Zuzana Kocourková, April 2018 ABSTRACT Bachelor thesis is focused on interconnections of painting and animation. In the theoretic part the thesis analyzes examples of different approaches and ways of using colorful material in painting and animation. It compares attitude to painting in animation and free art. The thesis charts history of painting and extraordinary approaches in animation. In the didactic part, the bachelor thesis presents the ways how to connect painting and animation in art education. In the practical part is described a realization of animation made by experimental method.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Kocourková 5.46 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Zuzana Kocourková 12.97 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Kocourková 19 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Kocourková 19 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Linda Arbanová, Ph.D. 182 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D. 517 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. 154 kB