velikost textu

Propojení prostorové tvorby a loutkového animovaného filmu ve výtvarné výchově

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Propojení prostorové tvorby a loutkového animovaného filmu ve výtvarné výchově
Název v angličtině:
Connection between puppet animation and sculpture in art education
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jana Rybová, DiS.
Vedoucí:
Mgr. Linda Arbanová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. MgA. Sylva Francová
Id práce:
187195
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (B VV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
24. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Animovaný film, loutkový film, prostorová tvorba, sochařská tvorba, modelování, výtvarná výchova
Klíčová slova v angličtině:
animated movie, puppet movie, sculpture, art education
Abstrakt:
Bakalářská práce Propojení prostorové tvorby a loutkového animovaného filmu ve výtvarné výchově Jana Rybová, DiS., duben 2018 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá netradičním loutkovým animovaným filmem a jeho spojnicemi s prostorovou tvorbou. V teoretické části nahlíží do specifik obou forem umění a hledá jejich společné prvky. Různé techniky a přístupy jsou prezentovány na několika příkladech z tvorby uznávaných autorů. V praktické části sledujeme průběh autorského filmu od výroby netradičních loutek, skic, storyboardu až po finální animování. V didaktické části je práce zaměřena na vztah dítěte k prostorovému tvoření, a je doplněna o řadu projektů v rámci zájmové činnosti.
Abstract v angličtině:
Bachelor thesis Connection between sculpture and puppet animation in art education Jana Rybová, DiS., April 2018 ABSTRACT The bachelor’s thesis deals with a topic of an untraditional animated puppet film and its links to a three-dimensional creation. The theoretical section of the thesis looks into the particularity of both art forms and looks for their mutual components. Diverse techniques and attitudes are presented on several examples regarding the work of acclaimed creators. In the practical section we track the progress of the author film from the production of untraditional puppets, sketches and a storyboard to the final animation. In the didactic section, the thesis focuses on a relationship between a child and a three-dimensional creation and it is enriched with a series of projects within a leisure activity.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Rybová, DiS. 5.28 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jana Rybová, DiS. 324.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Rybová, DiS. 185 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Rybová, DiS. 182 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Linda Arbanová, Ph.D. 157 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. MgA. Sylva Francová 191 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. 153 kB