velikost textu

Detekce převisů z dat leteckého laserového skenování

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Detekce převisů z dat leteckého laserového skenování
Název v angličtině:
Detection of overhangs from airborne laserscanning data
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Ondrušková
Vedoucí:
RNDr. Jakub Lysák
Oponent:
Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.
Id práce:
187174
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Kartografie a geoinformatika (NKARTGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Detekce převisů z dat leteckého laserového skenování Abstrakt Předmětem této diplomové práce je navrhnout postup zpracování dat leteckého laserového skenování v oblasti převisů pro tvorbu 2,5D digitálních modelů reliéfu. Teoretická část práce obsahuje stručné shrnutí základních principů leteckého laserového skenování. Následuje literární rešerše publikovaných metod řešení zpracovávání dat v oblasti převisů. Závěr teoretické části se věnuje využití leteckého laserového skenování v Česku a využití dat LLS k tvorbě digitálních modelů reliéfu. V praktické části je na základě rešerše literatury navrhnuta vlastní metodika zpracování dat leteckého laserového skenování v oblasti převisů. Navržený algoritmus je následně implementován ve formě skriptu pro ArcGIS 10 a testován nad reálnými daty z oblasti Českého Švýcarska. V závěrečné diskuzi jsou výsledky navržené metody a její implementace kriticky zhodnoceny. Klíčová slova: převisy, letecké laserové skenování, digitální model terénu
Abstract v angličtině:
Detection of overhangs from airborne laserscanning data Abstract The objective of this thesis is to propose a method of processing airborne laserscanning data that include areas with overhangs with the goal of creating 2,5D digital terrain models. The theoretical part consists of brief introduction of basic principles of airborne laserscanning, followed by research of existing published solutions dealing with the problem of overhangs in airborne laserscanning data. Last section of theoretical part of the thesis deals with the usage of airborne laserscanning data in Czechia and digital terrain models created from those data are introduced. In practical part of the thesis, own method of processing of ALS data in the areas of overhangs is presented. The designed algorithm is then implemented in a form of script for ArcGIS 10 and the results are tested using real data from Czech Switzerland. The conclusion focuses on critical evaluation of the suggested method and its implementation. Keywords: overhangs, airborne laserscanning, digital terrain model
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Ondrušková 4.04 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kateřina Ondrušková 41.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Ondrušková 93 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Ondrušková 90 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jakub Lysák 77 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Markéta Potůčková, Ph.D. 127 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. 152 kB