velikost textu

Božské v básnickém bydlení K dimenzi božství u pozdního Heideggera

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Božské v básnickém bydlení K dimenzi božství u pozdního Heideggera
Název v angličtině:
The divine in poetic dwelling: The dimension of the divine in the late Heidegger
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Viola Ježková
Vedoucí:
Doc. Pavel Hošek, Th.D.
Oponent:
Prof. ThDr. Milan Balabán
Id práce:
18715
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Katedra religionistiky (27-R)
Program studia:
Teologie (M6141)
Obor studia:
Evangelická teologie (EVT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Předmětem této práce je tematizování vztahu člověka a dimenze božství, jak se s ním u pozdního Heideggera můžeme setkat. Budu postupovat následujícím způsobem: V první kapitole uvedu do širšího kontextu Heideggerova života jeho zájem o Hölderlinovu poezii. Souvisí to s otázkou Boha u Heideggera. V jejím rámci bude pojednána inspirace, kterou Heidegger z Hölderlina čerpal. V druhé kapitole této práce nejprve vezmu přednášku Básnicky bydlí člověk “tak jak jde“ a pokusím se vyzdvihnout témata, která budou samostatně pojednána v následující, poněkud fragmentální kapitole třetí. Fragmenty, podkapitoly, pojednávají jednotlivá Heideggerova stanoviska k otázce člověka a jeho bytí pod nebesy. Snažím se v nich uvést jednotlivá tvrzení, teze do širších souvislostí Heideggerova pozdního období. Podkapitoly jsou pojmenovány v souladu s Heideggerovou terminologií. Kapitola čtvrtá je přemostěním mezi závěrem a třetí kapitolou. Řeším v ní problém autenticity pobytu. Ta je, jak se pokusím ukázat, opředena Heideggerovými tvrzeními, sporným místem, či místem, které rozpory indikuje. V páté, poslední kapitole jde o zodpovězení otázky vztahu člověka a dimenze božství, tak jak ho Heidegger vykládá. Snažím se v ní shrnout doposavadní poznatky do uceleného rámce, který je současně mapou pozdního Heideggerova chápání existence člověka. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Viola Ježková 380 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Viola Ježková 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Viola Ježková 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. Pavel Hošek, Th.D. 86 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. ThDr. Milan Balabán 143 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 64 kB