velikost textu

The Czech Republic and the UK, a Eurosceptic comparison.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The Czech Republic and the UK, a Eurosceptic comparison.
Název v češtině:
Česká republika a Spojené království: srovnání euroskepticismu.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Navraj Gata-Aura
Vedoucí:
Mgr. Jan Váška
Oponenti:
Mgr. Ing. Petra Cibulková
Seán Hanley, PhD.
Id práce:
187125
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Mezinárodní ekonomická, politická a sociální studia (IMESS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a (F)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Euroskepticismus, eurorealismus, suverenita, národní kontext, Václav Klaus, Občanská demokratická strana
Klíčová slova v angličtině:
Euroscepticism, Eurorealist, Sovereignty, National context, Vaclav Klaus, Civic Democrats
Abstrakt:
Abstrakt Euroskepticismus se nedávno začal těšit renesanci, která se může pochlubit mnoha různými pracemi v různých formátech, ať už se jedná o srovnávací studii dvou evropských zemí nebo o vyšetřování euroskepticismu v různých národních kontextech, aby se zohlednily případné variace euroskepticismu. Cílem této práce je ukázat opak. S využitím euroskepticismu tento dokument ukazuje, že bez ohledu na časové rozdíly a rozdíly ve vnitrostátních souvislostech je euroskepticismus vnitřně spojen s některými argumenty vztahujícími se k ekonomice a demokracii.
Abstract v angličtině:
Abstract Euroscepticism has recently started to enjoy a renaissance, boasting many different works in different formats whether it be a comparative study of two European countries or, investigating Euroscepticism in different national contexts to account for possible variations of Euroscepticism. This work aims to show the contrary. Using country case studies of the Czech Republic and the UK this paper shows that regardless of temporal differences and differences in national contexts, Euroscepticism is intrinsically linked to some lines of argument concerning economy and democracy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Navraj Gata-Aura 1.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Navraj Gata-Aura 237 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Navraj Gata-Aura 235 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Váška 799 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ing. Petra Cibulková 141 kB
Stáhnout Posudek oponenta Seán Hanley, PhD. 489 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. 152 kB