velikost textu

Žahavci, ploštěnci a hlísti ve výuce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Žahavci, ploštěnci a hlísti ve výuce
Název v angličtině:
Cnidarians, Flatworms and Nematods in Teaching
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Valentýna Korečková
Vedoucí:
Mgr. Dagmar Říhová
Oponent:
Mgr. Jana Škodová
Id práce:
187094
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (B BI-VZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
výuka, základní škola, bezobratlí, ploštěnci, hlísti, žahavci, pracovní list, učebnice přírodopisu
Klíčová slova v angličtině:
teaching, primary school, invertebrates, flatworms, nematodes, anemones, worksheet, textbooks of natural history
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Valentýna Korečková 19.1 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Dagmar Říhová 271 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Škodová 219 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc. 153 kB