velikost textu

Daňové ráje v Evropě - případová studie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Daňové ráje v Evropě - případová studie
Název v angličtině:
European Tax Havens - Case Study
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Zuzana Dendisová
Vedoucí:
JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Ing. Lenka Jurošková, Ph.D.
Id práce:
187091
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra národního hospodářství (22-KNH)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
offshore podnikání, daňové ráje v Evropě, Nizozemsko, Rusko, dividendy, dvoustranné smlouvy o zamezení dvojího zdanění, zdanění zisku, BEPS, daňová optimalizace
Klíčová slova v angličtině:
offshore business, tax havens in Europe, the Netherlands, Russia, dividends, bilateral double taxation treaties, taxation of profit, BEPS, tax optimization
Abstrakt:
Diplomová práce “Daňové ráje v Evropě – případová studie” analyzuje problematiku offshore podnikání v Evropě na přelomu let 2017 a 2018 z pohledu právního a ekonomického. První kapitola je věnována úvodnímu exkurzu do daňových rájů. Předmětem druhé kapitoly je právní regulace offshore podnikání v Evropě. Ve třetí kapitole jsou teoretické poznatky kapitol předchozích využity v případové studii.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Zuzana Dendisová 1.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Zuzana Dendisová 93 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Zuzana Dendisová 92 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D. 62 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ing. Lenka Jurošková, Ph.D. 113 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 153 kB