velikost textu

Evangelické kostely českých sborů církví a.v. a h.v. v Čechách v letech 1781-1918

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Evangelické kostely českých sborů církví a.v. a h.v. v Čechách v letech 1781-1918
Název v angličtině:
The Protestant churches of the Czech congregations of the churches of the Augsburg and Helvetic Confessions in the Czech lands during the period 1781-1918
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Milan Řezníček
Vedoucí:
PhDr. Michal Flégl
Oponent:
Prof. PhDr. Noemi Rejchrtová
Id práce:
18705
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Katedra církevních dějin (27-CD)
Program studia:
Teologie (M6141)
Obor studia:
Evangelická teologie (EVT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 2. 2007
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato diplomová práce je částečným souhrnem dostupných poznatků o evangelické církevní architektuře v Čechách na konci 18. století, v průběhu 19. století a na počátku 20. století. Soustředí se nejen na architektonické skutečnosti, ale i na širší politické a historické okolnosti. V časovém sledu charakterisuje evangelické kostely a vnější vlivy, které působily při jejich budování. Zlomovým rokem je zde rok 1861. Ten vymezuje dvě úvodní kapitoly. Ty se soustředí na dvě stavební etapy a jsou doplněny popisem staveb, které v uvedených obdobích vznikly. Následující kapitoly jsou věnovány převzatým kostelům, dále dvěma významným stavitelům druhé etapy a také stavebním slohům z období historismu. Následuje abecední seznam staveb, kterými se práce zabývá, závěrečné shrnutí a slovník méně známých termínů použitých v textu. Po seznamu použité literatury je na závěr připojena obrazová příloha doplňující představu o zjištěných skutečnostech. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Milan Řezníček 359 kB
Stáhnout Příloha k práci Milan Řezníček 13.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Milan Řezníček 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Milan Řezníček 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Michal Flégl 90 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. PhDr. Noemi Rejchrtová 118 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 44 kB