velikost textu

Smrt a umírání v současné společnosti: vybrané psychologické a teologické aspekty duchovního doprovázení v umírání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Smrt a umírání v současné společnosti: vybrané psychologické a teologické aspekty duchovního doprovázení v umírání
Název v angličtině:
Death and dying in contemporary society: Selected psychological and theological aspects of spiritual accompaniment for the dying
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Anna Kampl
Vedoucí:
Ladislav Beneš, Dr.
Oponent:
prof. ThDr. Pavel Filipi
Id práce:
18704
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Katedra praktické teologie (27-PT)
Program studia:
Teologie (M6141)
Obor studia:
Evangelická teologie (EVT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 2. 2007
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cílem této práce je představit některé koncepty a možnosti chápání smrti a umírání na poli psychologie, psychoterapie a teologie. Umírání a smrt jsou v mém pojetí chápány jako krizové životní situace, které jsou individuálně různým způsobem prožívány, přičemž samozřejmě záleží i na celkovém kulturním vývoji a stavu společnosti. Východiskem této práce je tedy individuální přístup k umírajícímu a jeho prožívání, při němž je třeba přihlédnout ke společenským podmínkám a tomu, jak jsou umírání a smrt naší současnou společností chápány. Cílem je pak ukázat, jaký přínos může vnést na základě těchto předpokladů pastýřská péče do doprovázení umírajících. V první kapitole představuji základní pojmy související s tématem v naší soudobé společnosti. Ve druhé nabízím výběr některých psychologických konceptů zabývajících se umíráním. Třetí se zabývá pastýřskou péčí a jejím specifickým přínosem pro umírajícího. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Anna Kampl 768 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Anna Kampl 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Anna Kampl 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ladislav Beneš, Dr. 217 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. ThDr. Pavel Filipi 107 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 50 kB