velikost textu

Ošetřovatelská péče u pediatrického pacienta se Stevens - Johnsonovým syndromem na anesteziologicko - resuscitačním oddělení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ošetřovatelská péče u pediatrického pacienta se Stevens - Johnsonovým syndromem na anesteziologicko - resuscitačním oddělení
Název v angličtině:
Nursing care of a patient with Stevens - Johnson syndrome in pediatric intensive care unit.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ondřej Theodor, DiS.
Vedoucí:
Mgr. Jana Holubová
Oponent:
MUDr. Tomáš Bačkai
Id práce:
187020
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (BVSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ondřej Theodor, DiS. 5.91 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Ondřej Theodor, DiS. 396 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jana Holubová 708 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Tomáš Bačkai 1.25 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Jana Málková, CSc. 152 kB