velikost textu

Validita kresby jako projektivního testu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Validita kresby jako projektivního testu
Název v angličtině:
Validity of drawing as a projective test
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tereza Matoušková
Vedoucí:
PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
Oponent:
PhDr. Bc. Ivana Křížová
Id práce:
186999
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (N PSYCH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Projektivní metody, kresba stromu, korelace, MMPI-2, adolescenti, Zdeněk Altman
Klíčová slova v angličtině:
Projective methods, the tree test, correlation, MMPI-2, adolescents, Zdeněk Altman
Abstrakt:
ABSTRAKT Předmětem této práce je zkoumat vztah mezi projektivní metodou, konkrétně jsem zvolila Test stromu, a osobnostním dotazníkem MMPI-2. Výzkumná otázka je: Jaká je korelace mezi klinickými škálami osobnostního dotazníku MMPI-2 a projektivní metodou kresba stromu? Oba testy jsem zadávala adolescentům z dětských domovů. Statisticky významné korelace jsem nalezla u paranoii, hypochondrie, hysterie a psychastenie u mužů, u jednotlivých kazuistik jsem také hledala shody mezi jednotlivými klinickými škálami a položkami kresby stromu. Na rozdíl od výzkumů, které v práci představuju, jsem nalezla oblasti, kde by projektivní kresba mohla odpovídat osobnostním charakteristikám tak, jak k nim přistupuje dotazník MMPI-2.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Validity of drawing as a projective test The subject of this work is to investigate the relationship between a projective method, I specifically chose the Tree Test, and the Personality Questionnaire MMPI-2. The research question is as follows: What is the correlation between the clinical scales of the Personality Questionnaire MMPI-2 and the projective Tree Drawing Test? Both tests were assigned to adolescents from children's homes. I found statistically significant correlations in paranoia, hypochondria, hysteria and psychasthenia among men, I also looked for matches between individual clinical scales and the Tree Drawing in individual case reports. Unlike the research I present in my work, I have found areas where the projective Tree Drawing Test could correspond to personality characteristics as approached by the Personality Questionnaire MMPI-2.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Matoušková 3.42 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tereza Matoušková 1.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Matoušková 76 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Matoušková 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Miroslav Klusák, CSc. 227 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Bc. Ivana Křížová 114 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. 152 kB