velikost textu

Ošetřovatelská péče o pacienta po otevřené operaci thorakoabdominálního aneuryzmatu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ošetřovatelská péče o pacienta po otevřené operaci thorakoabdominálního aneuryzmatu
Název v angličtině:
Nursing care of a patient after open operation thoracoabdominal aneurysm repair
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Karolína Landová
Vedoucí:
PhDr. Marie Zvoníčková
Oponent:
MUDr. Libor Dvořáček
Id práce:
186986
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (BVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karolína Landová 4.37 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Marie Zvoníčková 450 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Libor Dvořáček 698 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Jana Málková, CSc. 152 kB