velikost textu

Péče o dospělé osoby s poruchami autistického spektra

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Péče o dospělé osoby s poruchami autistického spektra
Název v angličtině:
Care for adults with Autism spectrum disorders
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Radka Mžourková
Vedoucí:
Mgr. Lenka Chittussiová
Oponent:
PhDr. Jana Mottlová, Ph.D.
Id práce:
186947
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra učitelství (28-08)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Sociální pedagogika (SPD)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
27. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
poruchy autistického spektra. péče o dospělé osoby, sociální služby
Klíčová slova v angličtině:
autism spectrum disorders, care for adults, social service
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Radka Mžourková 638 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lenka Chittussiová 195 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jana Mottlová, Ph.D. 571 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc. 153 kB