velikost textu

Svět pražského klezmeru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Svět pražského klezmeru
Název v angličtině:
Prague Klezmer Soundscape
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lukáš Jadrníček
Vedoucí:
doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Zita Skořepová
Id práce:
186932
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
30. 1. 2017
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hudba, klezmer, židovský, Praha
Klíčová slova v angličtině:
music, klezmer, Jewish, Prague
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lukáš Jadrníček 2.83 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lukáš Jadrníček 387.27 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. 275 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zita Skořepová 489 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jiří Tourek, Ph.D. 152 kB