velikost textu

Dysmenorea a možnosti fyzioterapie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dysmenorea a možnosti fyzioterapie
Název v angličtině:
Dysmenorrhea and its possible treatment by physiotherapy
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Nikola Keresztenyová
Vedoucí:
PhDr. Jitka Čemusová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ilona Kučerová
Id práce:
186882
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyzioterapie (51-500400)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dysmenorea, Menstrual Symptom Questionnaire, pánevní dno, chodidla, cvičení, per rectum
Klíčová slova v angličtině:
dysmenorrhea, Menstrual Symptom Questionnaire, pelvic floor, feet, exercising, per rectum
Abstrakt:
Abstrakt Název: Dysmenorea a možnosti fyzioterapie Cíle: Cílem této práce bylo posouzení vlivu aplikace jednoduchých cviků na chodidla společně s nácvikem aktivace a relaxace pánevního dna u žen trpících dysmenoreou. Dalším cílem této práce bylo zjistit, zda je ošetření pánevního dna per rectum společně se cvičením účinnější než cvičení samotné. Metody: Jedná se výzkum vedený formou experimentu. Diplomová práce zahrnuje část teoretickou a praktickou. K vyhotovení praktické části bylo použito následujících metod: dotazník (Menstrual Symptom Questionnaire), aplikace jednoduchých cviků na chodidla, na relaxaci a aktivaci pánevního dna, ošetření pánevního dna per rectum a statistické zpracování nasbíraných dat. Výsledky: Menstruační cyklus každé ženy je zcela individuální a každá žena ho vnímá zcela rozdílně. Výsledkem výzkumu bylo zjištění, že aplikace různých fyzioterapeutick- ých konceptů v podobě jednoduchých cviků na chodidla a na relaxaci/aktivaci pánevního dna společně s ošetřením pánevního dna per rectum u žen s dysmenoreou má pozitivní vliv na symptomatologii u dysmenorey. Nebylo zjištěno, že by ošetření pánevního dna per rectum společně se cvičením mělo větší vliv na symptomatologii dysmenorey než samotné cvičení. Klíčová slova: dysmenorea, Menstrual Symptom Questionnaire, pánevní dno, chodidla, cvičení, per rectum
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Dysmenorrhea and its possible treatment by physiotherapy Objectives: The aim of this thesis has been to assess the effect of simple feet exercises along with the practice of pelvic floor activation and relaxation on women struggling with dysmenorrhea. Subsequently, it also deals with the issue of whether the pelvic floor treat- ment per rectum together with the exercises is more effective than just plain exercising. Methods: This research has been based on an experiment. This thesis includes both a the- oretical part and a practical part. The methods used for the practical part are as follows: questionnaire (specifically Menstrual Symptom Questionnaire), simple feet exercises, ex- ercises used for the activation and relaxation of the pelvic floor as well as the pelvic floor treatment per rectum and final processing of the gathered data into statistics. Results: The menstrual cycle of every woman is completely individual and every woman perceives it quite differently. The result of the research was that simple feet exercises along with the practice of pelvic floor activation, relaxation and the pelvic floor treatment per rectum help women struggling with dysmenorrhea. We didn’t discover any data that confirms whether the pelvic floor treatment per rectum, together with the exercises, is more effective than just plain exercising. Keywords: dysmenorrhea, Menstrual Symptom Questionnaire, pelvic floor, feet, exer- cising, per rectum
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Nikola Keresztenyová 14.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Nikola Keresztenyová 48 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Nikola Keresztenyová 47 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jitka Čemusová, Ph.D. 77 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ilona Kučerová 33 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 152 kB