velikost textu

Ošetřovatelská péče o pacienta s tumorem spodiny dutiny ústní

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ošetřovatelská péče o pacienta s tumorem spodiny dutiny ústní
Název v angličtině:
Nursing care of a patient with tumor of the base of the oral cavity
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jana Reptová
Vedoucí:
PhDr. Hana Svobodová
Oponent:
MUDr. Pavel Prodělal
Id práce:
186855
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (BVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
27. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Reptová 5.2 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Hana Svobodová 452 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Pavel Prodělal 468 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Jana Málková, CSc. 152 kB